Reference sequence (1): Igag_0624
Identities normalised by aligned length.
Colored by: consensus/90% and property
             1 [    .     .     .     .     :     .     .     .     .     1     .     .  ] 124
1 Igag_0624   100.0%   MTGYIQISSTEW----------LEIIGKTMSLELFR------LVCPMKELKIDVGIRECIEDWLRSN-HYVVDNYILIHEDPIVG-NRIKAFFVLLNDRKVFGFTIELQSK-------------  
2 Metig_1334   23.2%   -----MDDIEEK----------LELLSKKMVELEKR------IDAKMKESEKKVDKKI--QEFSKQNSMFLVAMYIKMLNDIAKELKRIKYFLLLLN----LVFYLAVFGIFMYFVFNLR----  
3 Tlet_0096    5.5%   ----MDLQALQWLDPLVGVVNATDIID---------------FILNFEDVIRR-GKKVPDIFFFSIVEYMLFSQTLSVQSLSYNLIDSLIYELFFKEKFHQDGLYPEPKNTCWKQSQNT-----  
4 Ssol_2352   13.1%   -------------------------MEKEFYYSLLTHDYTSYWVDKFRDVLEKLEEEVSMKKFLSILLYYLFSSSIKFSSLTIQTYSSVLLYFVLRN----INFYFASIRKKAIIMESNLYPIC  
5 LS215_0703   11.8%   ---MSWKDLKSWFNTYHNP--ELDQVEDEFYYLVSQG--TGYWVKLFSD---ELKEGVVMEKFLSILKYYLLTSLNKIILLIIQPFLNVFLYFVSIK----FITPLQLL---------------  
6 LS215_0713   11.3%   ---MVWKDLKRWVNTYYYSCYTLEFIEDEFYYLVSKGNYTRYWINKFHDVLEDLEEGISMGKFFSYLIYYLLTSFIKFYLTIIQAFLNVFLYFVLRE----VKSLLQLL---------------  
 consensus/90%      .........................ht...............h...hp-...c.t.t.....a.p...hhlhs....h....h....plhh.hh.hp.........t.................  

MView 1.52, Copyright © 1997-2011 Nigel P. Brown