Reference sequence (1): SSO1725
Identities normalised by aligned length.
Colored by: consensus/90% and property
             1 [    .     .     .     .     :     .     .     .     .     1     .     .     .     .     :     .     .     .     .     2     .     .     .     .     :     .] 261
1 SSO1725    100.0%   MSSPGGSQQVEW---VFIPV---IKDVTYEFKVDNNDNITELYVNGNKLGPASSLEMDFYFDVDVSNNQ----VRKFNNVFVLFGVIATKDSNKIKMQLTLNPCDFVRGFVFPSQD-----------------------PSQLNNIFASNNKVSVSEKAFAILNRKKEGAVSSTINVYITQNTYTGNTKIEKIQQNTII------------IEKNTGIVF---------------KIPNDMLNIF----RYSTT-------  
2 YG5714_0612  15.5%   ---MANGTADEY---VFVPL-------VNDVNYEYNDQTLTLSKISATIKIKILDNNKHITKIKENKNKENKNKVDINNILVLTGYAI--DENSLGLVHTLDPCDYVKGILVNGIIEPNGEKKQSGQDPSKQEGEIKRSGQNLSKQEIIFSKAEVMNKLYFI--RKSKVDLYNDIKINLITVTESKHVGKTNYRSLKID------------NENERDKFKNKIKGITDLYGIDKEEDINNLVEILSGIINYYSI-------  
3 SSO1986    14.5%   -----MTSGAGWEEQVFLPI-------TNSISSEDNNQIK----IGSSVSIEYNQNGQHVSQIDD--------KG-LHNILVLTGYAI--DESTGELVPTFDPCDYVKGILIS--------------------------GKILKGNHFKIIGIPS-NKLYII--R--KKDVHGNITFSLPIKNFNTGTYQVDLRDKVTSFVSLDRDVAKTIVDNVLAKIYAKIYNSLNKE--QKDKLYRDVEEIF----NYYSIKSLKSNP  
4 SiRe_0603   19.5%   -----MSTQREY---VFIPI-------TNSITID--------------VKITIGGS-DHITNIDE--------RG-IHNVLVITGYAV--DEKNGRLVPTLDPCDYVKGILVAGT------------------------PQQAQSNDFLTLKLPA-NKLYLI--RK-KGNISDDLKIYIPYSSPDARNSMKTKPVSISD---------DTIVNNIIKEVFDKIYNITQKEKVKIEKVKEDIKELF----SYYALEQ-----  
5 LS215_0814   17.2%   -----MSSSTEY---VFIPIINNINKIGNSITIANNSGRK--NISGQNIQISTNRS-DHITSIDE--------RGNIHNVLVITNYVV--DENTGNLIPTLDPCDYVKGILVAV-------------------------SHQLQSQSILKLRLQT-SKLYIL--R--KGRIPNELTVNIFTVSPP-------------------------------------------------------VPILF----PIL---------  
6 YG5714_0740  20.0%   -----MSSSTEY---VFIPI---INKIGNSITITNNSGSKTINISGQNIEISTNSS-NHITSIDE--------RGNIHNVLVITNYVV--NENSGKLIPTLDPCDYVKGILVAV-------------------------RDQLQST--LKLKLQT-SKLYIL--R--KGRIPNELTVNIFTETPSSNTINTKF---------------KTINDNNLDKVYNFFNEIYQIDPSNQEKVKKDIKELF----NYYALSQ-----  
 consensus/90%      ......spt.ta...VFlPl.......s.php.t..............lt.t...p.pah.plc.........hh.hpNlhVlhshhh..sppphth..ThsPCDaV+Ghlhs...........................p.hpt......th.s.pKhahl..R..chtl.splph.l...s.s.......................................................h..lh.....h..........  

MView 1.52, Copyright © 1997-2011 Nigel P. Brown